Otázky a Odpovede

NFI diéta nie je diéta v typickom slova zmysle. Princípy jej fungovania sú založené na poznaní chemických procesov prebiehajúcich v ľudskom organizme a chemických zlúčenín prirodzene sa nachádzajúcich vo vybraných zložkách potravín prevažne rastlinného pôvodu. Pretože sa NFI diéta vymyká z konceptu diét, ako sme boli doteraz zvyknutí, stretávame sa počas našich prezentácií pre diabetických pacientov s množstvom otázok. Odpovede na tie najčastejšie sme zhrnuli nižšie.

Funguje NFI diéta pre každého?

Áno. NFI diéta funguje úplne u každého, nakoľko tráviace enzýmy, hormóny, kyseliny a ďalšie chemické látky, ktoré sú súčasťou tráviaceho systému, sú u každého jednotlivca rovnaké. NFI diéta je vždy presne vypočítaná na základe presnej výšky, váhy, veku, pohlavia a ďalších parametrov, vďaka čomu dokáže zohľadniť nutričné požiadavky daného pacienta a presne zacieliť tuky (lipidy) v oblasti, kde sa to vyžaduje. Kombinácie chemických látok, ktoré NFI diéta využíva, nikdy nie sú náhodné. Preto ani výsledky, ktoré sa dajú NFI diétou dosiahnuť, nie sú náhodné, aj keď sa zdajú akokoľvek neuveriteľné.

Budem mať počas nasledovania NFI diéty dostatok energie?

Určite áno. Pacienti na NFI diéte často hovoria, že majú neporovnateľne viac energie ako predtým. NFI diéta je vždy plne nutrične vyvážená pre energetické potreby daného jednotlivca. Táto diéta nie je založená na kalorickom obmedzení, takže pacient môže konzumovať toľko potravín, koľko chce (samozrejme len z možností, ktoré sú na NFI pláne pre daný deň a čas). Pretože strava je prevažne rastlinného pôvodu, organizmus nepotrebuje toľko energie na jej trávenie, ako v prípade potravín živočíšneho pôvodu. Ušetrenú energiu môže využiť na iné aktivity.

Ako dlho by som mal nasledovať NFI diétu?

Dĺžka programu závisí v prvom rade od vás, ako presne budete diétu nasledovať. V prípade NFI diéty je potrebné ju nasledovať na 100%, aby potrebné chemické reakcie prebehli presne tak, ako je žiadúce. Ak je vašim cieľom strata hmotnosti, dĺžku trvania diéty vyjadrenú v týždňoch si môžete vypočítať veľmi jednoducho: vaša súčasná hmotnosť mínus cieľová hmotnosť delené 2. Číslo 2 predstavuje 2 kg, čo je priemerná hmotnosť tuku, ktorý sa odbúra vďaka chemickým reakciám v NFI diéte počas jedného týždňa.

V prípade diabetických pacientov sa doba na NFI diéte líši od pacienta k pacientovi v závislosti od štádia ochorenia. V priemere sa však táto doba pohybuje medzi 13 až 23 týždňov. Je tu potrebné zdôrazniť, že remisia cukrovky 2. typu nie je podmienená dosiahnutím ideálneho BMI 23. Aj pacienti s výraznou nadváhou môžu na NFI diéte dosiahnuť remisiu cukrovky 2. typu už po niekoľkých týždňoch. Vždy je však potrebné v NFI diéte pokračovať aspoň ďalší mesiac po úplnom vysadení diabetickej liečby (antidiabetiká, inzulín).

Keď budem chudnúť, stratím aj svalovú hmotu?

Ak sa bojíte o stratu svojej ťažko nadobudnutej svalovej hmoty, NFI diéta je pre vás ideálnym riešením, nakoľko jej princíp je úplne odlišný od akejkoľvek inej diéty. Každá doteraz dostupná diéta pôsobí na organizmus ako celok, či už je to diéta s kalorickým obmedzením, s nízkym obsahom tukov, ketodiéta a podobne. Pretože bežné diéty pôsobia na organizmus ako celok, úbytok svalovej hmoty je zhruba 40 – 55% z celkovej straty hmotnosti. NFI diéta využíva cielené chemické reakcie na odbúravanie lipidov z tela, čo má za následok stratu hmotnosti v neporovnateľne kratšom časovom období s minimálnym narušením svalovej hmoty. Pozorovali sme len malý úbytok svalovej hmoty, do 10-15% z celkovej straty hmotnosti a to pri tých pacientoch, ktorí necvičili. Vďaka tomu, že pacienti na NFI diéte majú viacej energie a po redukcii telesnej hmotnosti sú i mobilnejší, väčšina z nich začne s pravidelnou fyzickou aktivitou, čo 10-15 percentnú stratu svaloviny rýchlo nahradí.

Ako sa mám stravovať po ukončení NFI diéty?

Túto otázku nám kladie veľa ľudí, ktorí majú obavu z jojo efektu. Po ukončení tradičných, kaloricky obmedzených diét, nastáva jojo efekt veľmi často. Príčinou je prenastavenie organizmu na šetriaci mód počas diéty, po obnovení normálneho kalorického príjmu náhly väčší prísun kalórií telo okamžite ukladá do zásoby na horšie časy, telesná hmotnosť je často s odstupom času vyššia, ako bola pred diétou.

NFI diéta nie je kaloricky obmedzená. Jej princípom je cielené vytváranie chemických zlúčenín, ktoré ovplyvňujú metabolické reakcie počas procesu trávenia. Po skončení programu preto nie je dôležité množstvo prijatých kalórií, ale ich kvalita (chemické zloženie). Odporúčame zaradiť do vášho jedálnička viac zeleniny, strukovín, celozrnných potravín, orechov a ovocia. Na základe skúseností, ktoré nadobudnete počas NFI diéty, si budete vedieť pripraviť zdravý jedálniček bez problémov aj sami. NFI diéta využíva len zlomok z dostupných druhov zeleniny, strukovín a ovocia, kvôli chemickým látkam, ktoré sa v nich nachádzajú. Po ukončení diéty môžete zvoliť akékoľvek druhy zdravých potravín, aké uznáte za vhodné.

Čo naši klienti hovoria

Glória
Anglicko

Rozhodla som sa vyskúšať diétu na stratu hmotnosti, len na pár týždňov, aby som zistila, či by som mohla schudnúť niekoľko libier. Začala som a už po dvoch týždňoch som bola o 9 libier (cca 4 kg) ľahšia.

Adam
Anglicko

Veľmi odlišná strava, niektoré potraviny sú naozaj základné, ale zdá sa, že fungujú. Stratil som 5 kg.

NFI Diétny plán na mieru